Άλλα μηχανήματα υποστήριξης ή αξεσουάρ για κατασκευαστές ελαστικών κυλίνδρων